در سال 2021 بیش از 1.7میلیون مطلب درمورد بیت کوین منتشر شده است

بیت کوین

بیت کوین


بنابر آمار Finbold، در سال 2021 ماهانه به طور متوسط 1.77میلیون مطلب راجع به بیت کوین منتشر شده‌است.

بیشترین میزان مطالب در ماه ژانویه 2021 بوده است که تعداد 4.9میلیون مطلب و کمترین میزان در ماه نوامبر با 0.36 میلیون مطلب بوده‌ است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.