تحلیل کاردانو کوین


کاردانو کوین (ADA) به شدت بازگشت و به زیر خط روند نزولی و میانگین های متحرک در 10 نوامبر سقوط کرد. این نشان می دهد که تریدرعل به شدت در سطوح بالاتر فروش می کنند.

نمودار روزانه کاردانو:

خریداران سعی کردند قیمت را به بالای خط روند نزولی در 11 نوامبر برگردانند اما شکست خوردند. فروش مجدد قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.06 دلار) در 12 نوامبر بازگرداند. کاردانو اکنون می تواند به منطقه حمایت بحرانی 1.87 دلار تا 1.80 دلار کاهش یابد.

عبور و تثبیت در زیر این منطقه یک نکته منفی خواهد بود زیرا ممکن است فروش را تشدید کند و منجر به کاهش بیشتر تا 1.50 دلار شود. خریداران باید قیمت را به بالای 2.47 دلار برسانند و حفظ کنند تا قدرت را بدست آورند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.