چین برای معادن کریپتو، تعرفه های تنبیهی برق در نظر می‌گیرد


دولت چین برای معادن کریپتو تعرفه ی تنبیهی برق در نظر خولهد گرفت و از استان ها خواست تا مسئولیت حوزه های قضایی خود را بر عهده بگیرند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) روز سه شنبه اعلام کرد که در مرحله بعدی سرکوب استخراج کریپتو، برای برخی معادن کریپتو «تعرفه تنبیهی برق» در نظر خواهد گرفت.

به گزارش سایت China.com، یک سایت خبری که توسط دفتر اطلاعات شورای ایالتی چین اداره می شود، منگ وی، مدیر کمیسیون توسعه و اصلاحات چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد که بدنه برنامه ریزی اقتصادی عالی کشور ممکن است این اقدام را برای شرکت هایی که کریپتو استخراج می کنند، اما فقط بهای برق خانگی را پرداخت می کنند، اجرا کند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.