هند بدنبال تشدید مقررات حاکم بر کریپتو


هند هم مانند سایر کشور سراسر جهان در حال وارد شدن به صنعت کریپتو است و با جمعیتی بالغ بر ۱.۳۹ میلیارد نفر می‌تواند بر این صنعت تاثیر‌گذار باشد. دولت هند قصد دارد مقرراتی سختگیرانه در مورد توکن‌های ‌دیجیتال وضع کند. شت‌ کوین‌های زیادی در سال جاری ایجاد شده‌اند که این می‌تواند یکی از دلایلی باشد که هند می‌خواهد مقررات مربوط به ارز‌های دیجیتال را تنها با اجازه دادن به معامله دارایی‌های دیجیتال خاصی تشدید نماید.

بر اساس قوانین، یک کوین فقط در صورتی میتواند معامله یا نگهداری شود که توسط دولت تایید شود،در غیر این صورت ‌مشمول مجازات خواهد شد. این روند در حال حاضر در حال بحث است و همچنین دولت قصد دارد در جلسه ماه جاری مجلس قانون طبقه بندی جدید دارایی را معرفی و تصویب کند. در صورت تصویب به صورت بالقوه موانعی را برای هزاران ارز همتا به همتا ایجاد خواهد کرد چرا که در دسته بندی خارج از محد‌وده نظارتی قرار می‌گیرند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.