خرید بیتکوین در تاریخ خاص


رئیس جمهور السالوادر نایب بوکله در آخرین روز بیست و یکم سال بیست و یکم قرن بیست و یک در ساعت بیست و یک ، 21 بیتکوین خریداری کرد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.