تحلیل دوج کوین

تحلیل دوج کوین

تحلیل دوج کوین


فروشنده ها در 17 اکتبر قیمت را از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.23 دلار) پایین آوردند، اما سایه طولانی بکندل روزانه نشان می دهد که در سطوح پایین تر خرید افزایش می یابد. خرید قوی در 18 اکتبر، دوج کوین (DOGE) را به بالای خط روند نزولی رساند.

نمودار روزانه:


کندل بلند روزانه در 18 اکتبر نشان می دهد که فروشنده ها به شدت از خط روند نزولی دفاع می کنند. اگر خریداران نتوانند قیمت خود را در بالای روند نزولی حفظ کنند، دوج کوین می تواند دوباره به 0.21 دلار کاهش یابد.

بازگشت از این حمایت قوی می تواند این ارز را برای چند روز آینده بین 0.21 دلار و خط روند نزولی ثابت نگه دارد.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی نگه دارند، نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. سپس این ارز ممکن است تا 0.32 دلار افزایش یابد و پس از آن به 0.35 دلار افزایش یابد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.