تحلیل اتریوم:


اتریوم از خط گردن الگوی سر و شانه‌های صعودی (H&S) در 22 نوامبر برگشت. این برگشت از خط گردن به میانگین متحرک نمایی 20 روزه(4337 دلار) در 23 نوامبر رسید که به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.

نمودار روزانه اتریوم:

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (4169 دلار) برسد، فروشنده‌ها دوباره سعی خواهند کرداتریوم را به زیر گردن بکشند. اگر آنها موفق شوند، الگوی نزولی را تکمیل می کند که هدف آن 3047 دلار است.

برعکس، اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و مقاومت به 4451 دلار برسانند، نشان می دهد که فشار فروش ممکناست کاهش یابد. سپس این ارز تلاش خواهد کرد تا به منطقه مقاومت سربار در 4772.01 دلار تا 4868 دلار صعود کند. عبور و تثبیت در بالایاین منطقه، نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.