تحليل لونا


توکن لونا در 4 نوامبر از مقاومت سربار در 49.54 دلار عبور كرد و تثبيت شد. فروشنده ها سعی کردند قیمت را به زیر سطح شکست در 5 و 6 نوامبر برگردانند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این نشان می دهد که خريداران در حال خرید در افت هستند.

اگر خريداران قیمت را به بالای 53.18 دلار برسانند، لونا می‌تواند به خط مقاومت گُوِه صعود کند، جایی که انتظار می‌رود فروشنده‌ها مقاومت سختی داشته باشند. اگر خريداران قیمت را به بالای گوه برسانند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد، ممکن است لونا به خط حمایت گوه سقوط کند. علور و تثبيت زیر این حمایت نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. این ارز می تواند به 35 دلار کاهش یابد.

خريداران قیمت را به بالای خط مقاومت مثلث فشار دادند که نشان می‌دهد بر مقاومت فروشنده‌ها غلبه کرده‌اند. فروشندگان سعی کردند قیمت را به مثلث برگردانند اما خريداران به شدت از سطح شکست دفاع کردند.

هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده برترى برای خریداران است. اگر خريداران قیمت را به بالای 53.18 دلار برسانند، لونا ممکن است به هدف الگو در 62.59 دلار برسد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.