ایچاد زمینه های مقررات ICO توسط تنظیم کننده مالی کره جنوبی

کره جنوبی

کره جنوبی


قانون منع عرضه اولیه کوین‌ها (ICOs) در کره‌جنوبی که از سال 2017 وضع شده است ممکن است به زودی مورد بازبینی قرار بگیرد.

در روز 17 نوامبر سخنگوی کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی اشاره کرد که عرضه اولیه کوین‌ها باید تحت قانون بازار سرمایه قرار بگیرد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.