انجمن بلاکچین ایران خواستار تشکیل مشاور مستقل برای قانون گذاری شد


انجمن پیشرو صنعت ارز های دیجیتال ایران، مقامات را به دلیل موضع منفعلانه ی آنها درمورد قوانین ارزهای دیجیتال مورد انتقاد قرار داد.

این انجمن گفت که عدم توجه دولت باعث نگرانی آنها شده است و کمک های خود را به قانون گذارانی ارائه میدهد که آنها را واجد شرایط کافی برای مقابله با این موضوع پیچیده نمیداند.

به گفته رئیس انجمن بلاکچین ایران، مقامات تهران همچون بانک مرکزی ایران، قادر به قانونی کردن ارز های دیجیتال نیستند.

این سازمان اصلی کشور به نمایندگی از اعضای بخش ارزهای دیجیتال، خواستار ایجاد یک مشاور مستقل برای انجام این کار شدند.

گفتنی این که فضای ارز های دیجیتال ایران همچنان تا حد زیادی بدون قانون گذاری باقی مانده است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.