اخذ ماليات از ارزهاى ديجيتال در اتريش


وزارت دارایی اتریش با انتشار بيانيه اى از اخذ مالیات از ارزهاى ديجيتال خبر داد!

بر اساس بيانيه منتشر شده در وبسایت این وزارت خانه، ارزهاى ديجيتال در این کشور ارز رسمی نيستند و به عنوان ابزار مالی نیز پذیرفته نخواهند شد. ارزهاى ديجيتال در اين كشور به عنوان دارایی‌های غیرملموس و استهلاك ‌ناپذیر شناخته می‌شوند. 

در صورتی که شرکت‌ها ارز هاى ديجيتال را به عنوان بخشی از دارایی کسب و کار خود نگهداری کنند، ميبايست طبق قوانین مالیاتی این کشور، جزئیات دارایی خود را در تزارنامه مالیاتی ذکر کنند و بر اساس آن مالیات پرداخت نمایند. 

در رابطه با سایر موارد، معامله ارزهاى ديجيتال و کسب درآمد از آن ها (از قبیل کشت سود) همچون دارایی‌های ملموس در نظر گرفته ميشود و تريدر ها بايد جزئیات معامله خود را از طریق فرم‌های مالیاتی اطلاع دهند.

در رابطه با سایر جنبه‌های درآمدزایی از صنعت ارزهاى ديجيتال، قوانین

به شرح زیر است:

  • استخراج ارزهاى ديجيتال مثل هر فعالیت صنعتی دیگر شامل مالیات می شود.
  • فعالیت صرافی های آنلاین یک اقدام تجاری محسوب شده و موظفند مالیات پرداخت کنند.
  • خرید و فروش ارزهاى ديجيتال از ATMها با اخذ مالیات همراه خواهند شد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.