اخبار صرافی کوکوین


ارز (AMBIRE ADEX(ADXامروز ۱۷ نوامبر، ۲۶ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در صرفی کوکوین لیست میشود.

ارز (KAVA SWAP(SWP امروز ۱۷ نوامبر، ۲۶ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در صرفی کوکوین لیست میشود.

ارز (MANTRA DAO(OM امروز ۱۷ نوامبر، ۲۶ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در صرفی کوکوین لیست میشود.

ارز (TRUST WALLET TOKEN(TWT امروز ۱۷ نوامبر، ۲۶ آبان، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در صرفی کوکوین لیست میشود.

ارز (NUMBERS PROTOCOL (NUM فردا ۱۸ نوامبر، ۲۷ آبان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران در صرفی کوکوین لیست میشود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.