اتر های سوزانده شده بیشتر از اترهای انباشت شده ی ماینرهاست


بر اساس داده‌های Data Always، تعداد اترهای سوزانده شده بعد از به روزرسانی EIP1559 که معادل رقم 890,000 است، از تعداد کل اترهای انباشت شده توسط ماینرها (870,000) فراتر رفته است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.